Legg om kursen!

Helge Robertsen med sterk appell: Legg om kursen!  På møtet søndag 11. november trakk Helge Robertsen en parallell til kollisjonen …

Read more

Vi ber for…

Vi har hatt som bønnemne en tid: «Be om at Helge Robertsen får synet tilbake.» Nå har han fått gangsynet …

Read more

DFEF helt ute av kurs?

Svar fra MHUs nyvalgte leder Kjell Ohldieck ang. artikkelen «Taust fra Misjons-og hjemmeutvalget (MHU): Alvorlige læreavvik feies under teppet» Forslaget om opprettelsen …

Read more