Om oss

KONTONR  2801 41 22550  VIPPS  500886                                                                                                                                                                                                               Betania Lyngdal er en forsamling som hører hjemme blant De frie evangeliske forsamlinger (DFEF), ofte kjent som De frie venner. Lokalet i Lyngdal ble bygd på begynnelsen av 1970-tallet. Av aktiviteter har vi ukentlig bønnemøte kl. 19 og kveldsmøte søndag kl. 19 med bønn fra kl. 18.

Menigheten ledes av Leif Bjarne Hestad

Epost: leifbja@gmail.com
Mobil: 930 35 043