HVORDAN BLI EN KRISTEN

HVORDAN DU KAN BLI EN KRISTEN

Det finnes ingen trylleformular på hvordan bli en kristen, men hører du Guds ord forkynt, skapes det tro og erkjennelse av at du er en synder som trenger til frelse. Omvender du deg så fra din synd og tror på evangeliet, at Kristus bar din byrde av synd opp på korset og tok den straff du fortjente på seg, blir du født på ny og får del i det evige liv.

Les det følgende med ettertanke:

Det første du må innse, er at du er en synder. Du har brutt Guds lov gjentatte ganger og er slett ikke så perfekt som du kanskje trodde du var. Du har løyet, baktalt, stjålet, om ikke ting, så kanskje dyrebar arbeidstid fra arbeidsgiveren din de gangene du sluntret unna på jobben.
Har du noen gang gjort forskjell på folk? Da er du alt registrert som synder og lovbryter, ikke i forhold til norsk lov, men i forhold til Guds lov som registrerer våre tanker, følelser og indre motiver.
Har du levd et eksemplarisk liv, men snublet i forhold til ett av budene, da har du gjort deg skyldig i samtlige i følge Jakobs brev 2:9-11: Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven , men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. For han som sa: Du skal ikke drive hor!- han sa også: Du skal ikke slå i hjel! Dersom du da ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt en lovbryter.

Hat rammes ikke av norsk lovgivning, men Bibelen sidestiller hat med drap: Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.
Om det er en trøst vet jeg ikke, men du er ikke alene om å ha brutt Guds lov. Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære for Gud.
Og med lovbruddene følger dommen.Det er menneskets lodd en gang å dø og deretter dom, sier Bibelen. Du må være klar over at bare en eneste uoppgjort synd er nok til at himmelporten blir stengt for deg. Og med en stengt himmelport er en evig fortapelse borte fra Gud det eneste alternativet. Den kloke går livets vei oppover for å unngå dødsriket der nede, heter det i Salomos ordspråk.
Innenfor eller utenfor, det er livets store og alvorlige spørsmål. Det er bare en vei å gå hvis du ikke vil møte en stengt himmelport ved livets slutt, og det er den smale veien, den som bare et fåtall mennesker finner fram til. Du må vende deg bort fra dine synder og tro på evangeliet.
Evangeliet betyr gode nyheter. Det er håp for en synder som deg og meg. Guds sønn, Jesus, døde for syndene våre på korset. Han kom ned til denne jord ene og alene for å frelse syndere. Han- det eneste rene og fullkomne menneske som noen gang har satt sine føtter på denne jord- sonte for alt det gale både du og jeg har gjort- han tok straffen på seg. Gud ber deg bare om å tro dette og så be Jesus komme inn i hjertet ditt og bli den som bestemmer over livet ditt fra nå av.

Men alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn,
heter det i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Å ta imot Kristus gjør du ved å tro at Jesus er den han utgav seg for å være, Guds sønn. Da får du rett til å bli Guds barn, og det er en rettighet som ingen kan ta i fra deg.Du er Guds barn når du er født på ny av Gud som det står i Joh.1.13 De er ikke født av blod,heller ikke av kjøds vilje,heller ikke av manns vilje ,men av Gud.

NÅR DU ER FØDT PÅ NY ER DU GUDS BARN OG HAR FÅTT DEN HELLIGE ÅND SOM PANT

Når du ber Ham inn i livet ditt, tar Han deg straks på ordet og begynner å leve Sitt liv i deg. Han gjør deg ren og rettferdig, himmelen verdig. Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet, skriver apostelen Johannes.
Her er en bønn du kan be hvis du ønsker å ta det avgjørende steget over i Guds rike:
Jesus, takk for at du sonte for min synd på korset. Takk at du døde og stod opp igjen for å frelse nettopp meg. Kom inn i mitt hjerte og bli herre i mitt liv fra nå av. Amen.
Har du tatt en endelig beslutning om å følge Kristus videre på livsveien, bør du kontakte oss i Betania  og bli en del av et levende kristent fellesskap. Og husk at Gud møter du i Ordet. Les derfor i Bibelen regelmessig og søk din  himmelske far i bønn daglig slik at du får kraft til å leve det nye livet.
Gud velsigne deg!