DFEF helt ute av kurs?

Svar fra MHUs nyvalgte leder Kjell Ohldieck ang. artikkelen «Taust fra Misjons-og hjemmeutvalget (MHU): Alvorlige læreavvik feies under teppet»

Forslaget om opprettelsen av en lærenemd innen De frie evangeliske forsamlinger ble oversendt MHU 26.mai 2017. I midten av juni samme år etterlyste jeg et svar på henvendelsen og fikk opplyst at utvalgets leder skulle besvare det. Nå, halvannet år senere, har nyvalgt leder av MHU, Kjell Ohldieck, omsider svart, riktig nok etter en ny henvendelse fra undertegnede den 17. september i år. Under følger et utdrag av MHU- lederens svar.

– Saken har ikke vært behandlet i MHU som egen sak, men anliggende har vært drøftet,  og da spesielt i forbindelse med de pågående samtalene med Pinsebevegelsen. Vi er nå blitt enige med PB om at vi fra DFEF får plass i Teologisk refleksjonsgruppe.

Slik situasjonen er i dag, med at vi stadig ser på muligheter for et tettere samarbeid med PB, spesielt på områder der det kan være tjenlig for begge parter, mener vi Teologisk refleksjonsgruppe er et slikt område, og at det derfor ikke vil være naturlig at vi i DFEF oppretter en egen tilsvarende gruppe.

Vi vil sørge for at det tema du tar opp spesielt også vil bli et tema i denne gruppen.

Med vennlig hilsen

Kjell Ohldieck

 

Under følger henvendelsen det refereres til, men som aldri nådde fram til MHUs bord til videre drøfting. I min frustrasjon over at lite eller ingenting ble gjort for å ta hånd om alvorlige lærevillfarelser innen De fries rekker, stilte jeg spørsmål om ikke DFEF- skuta var i ferd med å komme helt ut av kurs- derav overskriften.  Den faren er nok ikke over, men allikevel en takk til Kjell Ohldieck for et lenge etterlengtet svar.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske ham lykke til videre i tjenesten som leder for Misjons- og hjemmeutvalget.

 Ang. opprettelsen av en lærenemnd innen DFEF
På bakgrunn av den debatten som har pågått i Det gode budskap over et par numre i vår ang. Preterismen, mener jeg det er på høy tid å opprette et organ innen De frie evangeliske forsamlinger, kall det gjerne en lærenemnd, som kan markere hvor DFEF står når grunnleggende bibelske sannheter utfordres.
Det betyr ikke at det ikke kan være rom for forskjeller i syn på  teologiske spørsmål blant oss, men når soleklare villfarelser dukker opp som at oppstandelsen alt har vært, at Jesus alt er kommet tilbake til jord og har opprettet sitt  evige fredsrike, da bør noen innen vår bevegelse kunne ta bladet fra munnen og markere tydelig hva Guds ord sier i saker som denne.
Hvis ingen reagerer når åpenlyse villfarelser banker på dørene våre og vil ha innpass i forsamlingene, trenger en ikke å være profet for å forutse at dette vil skape mye forvirring og uro og ende opp med alvorlige splittelser i menighetene våre.  Vi bør ta advarselen i Efes. 4:14 til oss «så vi ikke (skal) la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.»
Pinsevennene har opprettet det de i følge sin internettside www.pinsebevegelsen.no kaller en  «teologisk refleksjonsgruppe» . Denne sorterer under Pinsebevegelsens lederråd og skal «jobbe fritt og uhildet og legge frem redegjørelser/ drøftelser som belyser forskjellige teologiske synspunkter.»
I samme forbindelser heter det at » Pinsebevegelsen ønsker kontinuerlig å jobbe med lærespørsmål.»
Nå er jeg av den oppfatning at vi ikke trenger å  kopiere pinsebevegelsen i alt det de organiserer seg fram til, og jeg er redd en lærenemnd på 12-13 personer som denne refleksjonsgruppa utgjør, vil bli et ganske så tungrodd apparat etter hvert. Allikevel burde det være mulig å sammenkalle 2-3 personer innen De frie,  gjerne med forkynnerbakgrunn,  som kan få en rådgivende funksjon i forhold til nye lærespørsmål eller» lærdomsvinder» som måtte dukke opp i tiden framover.
Det vil være helt avgjørende å være i forkant av utviklingen. En slik lærenemnd bør nedsettes  uavhengig av en eventuell senere tilslutning til Pinsebevegelsen, for villfarelser spres raskt i vår tid, ikke minst  gjennom sosiale medier.
Jeg spurte en gang en forkynner som hadde rotet seg bort i en vranglære om det  ikke var noen toneangivende personer innen De frie som hadde kalt ham inn på teppet til en læresamtale, men fikk som svar: – Ingen.
Det er vårt felles ansvar at slike hendelser ikke gjentar seg.
Den enkeltes sjel er for verdifull til det.
Spangereid, 26.05.17
Frøys Hindar

 

 

Kanariteamet på nytt besøk

Fra venstre: Anna Udd, Ingrid Persson og Inga-Maj Sandström

 

Det er nesten blitt en tradisjon at Kanariteamet legger turen om Betania på sin årlige rundtur i Norge.

Kanarieteamet består av Ingrid Persson, Inga-Maj Sandström og Anna Udd, og dette teamet arbeider på Gran Canaria med utgangspunkt i Den Evangeliska Turistkyrkan i Puerto Rico.

Tusenvis turister kommer til Kanariøyene hvert år fra ulike land, og gjennom forkynnelse og sang og annen virksomhet slik som kafé, fjellvandringer m.m. når teamet mange av disse med budskapet om Jesus Kristus.

De tre svenske evangelistsøstrene besøkte oss igjen i helga 2.-3. september og gledet oss med både med sin sang og forkynnelse.

Søstrene synger utrolig bra og forkynnelsen pløyer dypt. Her blir folk satt på valg om de vil følge korsveien eller velge en måte å leve kristenlivet på som er mer behagelig for kjødet.

Vi ønsker våre søstre hjertelig velkommen tilbake til Lyngdal!

 

 

Hovedtalere under møtehelga i Kvås: Fra v. Shervin Ebrahimian og Reidar Gamst

Sterk Bønn-og Vekkelseskonferanse i Kvås

25.-27. august arrangerte Betania, Lyngdal, en bønn-og vekkelseskonferanse på Kvåstunet i Kvås, ei bygd som ligger halvannen mil nord for Lyngdal sentrum. Reidar Gamst og Shervin Ebraimihan var kalt som hovedtalere, og med oppslutning fra lokale menigheter og tilreisende fra menigheten Oasen på Solvoll i Re kommune, var det samlet en flokk på 50-60 under åpningsmøtet på fredag.

Videre utover i møtehelga opplevde vi herlige samvær med et sterkt Gudsnærvær under møtene. Shervin Ebrahimian talte fredag og lørdag kveld, Reidar hadde bibelundervisning lørdag formiddag og talte på avslutningsmøtet søndag.  

Reidar understreket betydningen av Guds ord. – Er ikke forkynnelsen fra Guds ord, er det ingen forkynnelse. Troen må fundamenteres på Guds ord. Hvilen i Kristus kommer gjennom troen, men da må Ordet smelte sammen med troen i våre hjerter. Ikke alt i Guds ord blir åpenbart med en gang, men det vi trenger blir åpenbart. Skal Guds kraft få virke i oss, må vi leve i Guds nærhet. Ta utgangspunkt i Guds ord når du ber. Da får du leve i det Bibelen kaller «den høyhellige tro», Judas brev 1:20.

-Ikke tenk på at du skal be så fantastiske bønner, men fokuser på at du ber ut i fra hjertet!

 Shervin talte ut i fra 2 Mosebok 2, 23-25 om israelittene som ropte til Herren om frelse og utfrielse fra slaveriet i Egypt. Svaret kom klart og tydelig: «Jeg har sett mitt folks nød, jeg har hørt deres klagerop. Nå er jeg steget ned!», 2 Mosebok 3:7-8. En åndelig oppvåkning var på gang. Når vi som Guds folk roper på Herren, så kommer han. Jonathan Edwards talte på 1700-tallet i den nyetablerte New England-kolonien i Amerika. Det var ikke noe spesielt med ordene hans, men kraften var følbar. 2 år etter vekkelsen startet, var 10% av innbyggerne i New England blitt frelst.

Vi trenger et guddommelig nærvær som fyller våre byer og bygder. Vi er like avhengige av Jesus som Moses var av Herren: Jeg går ikke videre uten at du går med meg. Den samme herre sa til Daniel: For dine ords skyld er jeg kommet. Herren kommer når Guds folk innvier seg i bønn.

Det er en ny tid. Vi må be til det bryter igjennom! 


Les et intervju med Shervin ved å klikke på linken HER.

 

Velkommen  til
møteserie i Kvås 25.-27 august

Reidar Gamst og
Shervin Ebrahimian taler

 

 

Program m/ Info om møtehelga

 

Forkynnerbesøk våren 2017

 

På bildet over: Gordon Tobiassen


I april har vi hatt besøk av Harald Busch og Gordon Tobiassen.

 Gordon Tobiassen talte på 2. påskedag om Israels utgang fra Egypt. Det hjelpemidlet Gud benyttet seg av for å frakte en folkemengde på 2-3 millioner ut fra Egypt,  var ene og alene Lammet. Forløsningen lå i lammet som enhver husstand skulle slakte og spise i hast med bitre urter til.

Det var dette lammets blod som beskyttet dem mot morderengelen, og det var dette måltidet som gav jødene styrke til å bryte opp og forlate landet gjennom Rødehavet . Gordon understreket betydningen av å påkalle Jesu Kristi blod både over sitt eget  og familiens liv.

Gordon trakk også en interessant parallell mellom Lasarus sin oppstandelse og jødefolkets tilbakekomst til sitt eget land i 1948. Slik Lasarus ble vekket opp etter å ha ligget fire dager i graven, kom det sener, kjøtt, hud og ikke minst ånd i jødefolket som gjenoppstod som nasjon i 48 etter en dvale som strakte seg over flere tusen år.

På bildet over: Harald Busch

Harald Busch talte søndag 16. april om den forløsning som skjer når Guds folk tilber Herren og opphøyer Jesu navn. Harald fortalte også om den forvandlingen som skjedde i hans eget liv da han gikk over fra fra å være en ganske så stiv eldstebror til omsider å slippe seg løs i «dansen med de glade!»

Harald mente vi burde være takknemlige over å få være sammen med verdens herligste mann, Jesus, og at enhver makt og demon må bøye seg for Hans mektige navn.

Harald advarte også mot å slippe religiøse åndsmakter til i forsamlingen. Vi som er kalt til frihet, må også ta vare på den friheten vi har fått.

 

Preterismen – et teologisk bakvendtland

Bilde over:
Det skjedde alt sammen i år 70 e. Kr! 
(M.a.o: Ingenting å bekymre seg over,
endetiden har alt vært!)


Innlegg i Det gode budskaps mars-
nummer 2017 Av Frøys Hindar

Det blåser en del nye lærdomsvær innover norsk kristenhet for tiden. Et av de underligste går under navnet preterismen.

Denne læren snur opp ned på det meste av det vi tidligere har hørt forkynt om endetiden.

Sverre Kornmo, Emanuel Minos, Erling Strøm, Rein Seehus, Alf Kasborg eller hva de nå het alle disse som for bare noen tiår tilbake høstet almen anerkjennelse for sin innsikt i profetordet – de tok grundig feil alle sammen.

De kan ikke ha skjønt noen verdens ting, for i følge de nye forståsegpåerne har vi her å gjøre med villfarne «dispensasjonalister» eller «futurister». Og tar ikke folk skrekken av slike skumle tilnavn, har tilhengerne av preterismen enda ett på lager – «darbyister».

Hva mener jeg med at preterismen er et «teologisk bakvendtland»? Jo, at alt, eller i alle fall det meste, går an, bare en forstår seg på å «åndeliggjøre» Bibelens mange profetiske avsnitt.

La oss se nærmere på noen av de uttalelsene preterismens forkjempere i Norge kommer med:
– De siste dager har vært og er over for nesten 2000 år siden. Vi lever nå i Kristi evige rike som ikke har noen ende.

Påstanden over gir null mening. Vi står på randen til en 3. verdenskrig med IS som halshugger kristne og står for uhyrlige overgrep der de kommer til makten, et Putin-Russland som rasler med sablene og fjernstyrer krig i Ukraina, et Nord-Korea som styres av en diktator som ifølge en avhopper er troende til å trykke på atomknappen dersom han føler seg nok truet, og så skulle vi alt leve i Kristi evige rike?

Les mer

One thought on “DFEF helt ute av kurs?

  1. Det er jo soleklart at hvis noen kommer og forkynner at Jesus er kommet igjennom og opprettet fredsrikret (1000 års rike ) og at de dødes oppstandelse er alledere sk skjedd er dette en villfarelse som må stoppes der og da i mrnigheten . Dette er falsk lære og jeg ville ikke venter et sekund med å reise meg opp midt under møtet og konfrontert predikanten som kommer med en slik villfarelse og jeg oppfordrer enhver bileltroende kristen på gjøre det samme . Vi vil ikke ha . Hvordan en predikant kan komme så på aveie må være djevelsens bedrageri !
    I denne tiden som vi lever i sier Jesus vi må være på Vakt . Paulus advarer mot et falskt Evangelium og Johannes sier i sitt brev , prøv åndene om de er av Gud for mange falske profeter er av Gud . Dersom vi lar Guds ord bli rotfestet og grunnfestet i oss lar vi ikke så lett drive hit og dit av ethvert lærdoms vær. Gud velsigne deg . Vær våken i denne tid , men samtidig som du er våken , la ikke frykt plage deg for disse falske profeter skal avsløreresxved navn . Det ser vi Paulus gjøre , han advarer mot dem ved navn så folket skal være klar over det . Gud Eksingedal deg !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *