BETANIA, LYNGDAL

 DFEF BETANIA LYNGDALS HJEMMESIDE

 

 
 
 

 

 Andakter oktober 16 
 Dfef.no 
  Andakter oktober 16  
|
  Hovedside  
|
  Kontakt  
|
  Lenker  
|
  Menighetens ledelse  
|
  preterismen  

 

temp0012_head_mk KONTAKT OSS

 

Besøksadresse:
Refsvollen 2
4580 LYNGDAL
(Overfor YX-stasjonen)
Adresse Gule Sider:
http://kart.gulesider.no/m/n03KA
Postadresse:
Postboks 266
4576 LYNGDAL
Mailadresse:
betanialyngdal@gmail.com
Kontakttelefon:
93035043/ 41250412
Betanias bankkto:
2801.41.22550


SLIK BLIR DU EN KRISTEN

temp0012_head_mk  MØTER 
 VÅREN 17

 

BØNN OG BIBEL HVER ONSDAG KL.19. MØTE
HVER SØNDAG
KL. 19.

Betania har også regelmessige andakter over Lyngdal Nærradio
og på Lyngdal bo-
og omsorgssenter.


 
 
MØTER
HØSTEN 17

AUGUST
Ons 16. kl. 19. Bønn Søn. 20. Møte. Bønn fra kl.18.Misjonsoffer til Spania. 
Ons 23. kl. 19 Bønn/Brødsbrytelse 
Fre 25. - søn 27. Møteserie på Kvåstunet.
Se egen annonse.

Ons 30. kl. 19
Bønn.

SEPTEMBER
Lørdag 2.og Søn 3. kl. 19. Møte.Kanariteamet
Bønn fra kl. 18
Ons 6. kl. 19.Bønn
Søn. 10. kl.19. Møte.Vidar Brautaset 
Bønn fra kl. 18
Ons 13. kl. 19. Bønn m/brødsbrytelse
Søn 17. kl 1900 Møte John Vårdal

Ons 20. kl. 19 Bønn
Torsdag 21. kl 1900 AVLYST Gordon Tobissen.AVLYST
Søn 24.Møte kl 19.Delekveld 
Bønn fra kl. 18
Misjonsoffer til Spania

Ons 27. kl 19. Bønn 
 
OKTOBER
Søn 1. Møte.Tore Kaasa
Ons 4. kl 19 Bønn
Søn 8. kl 1900.Møte. Øystein Sandtorv. Bønn fra kl. 18
Ons 11.til Søn 15.  Reidar Gamst kl19
Ons 18. kl.19 Bønn
Søn 22. kl.19 Møte.Delekveld Bønn fra kl. 18
Misjonsoffer til Spania
Ons 25. kl. 19 Bønn
Lørdag og Søn 29. kl. 19 Møter Amund Lindhjem Bønn fra kl. 18

NOVEMBER
Ons 1. kl. 19.Bønn
Søn 5. kl.19. Møte.Frøys Hindar
Bønn fra kl. 18
Ons 8. kl. 19 Bønn m/brødsbrytelse
Søn 12. kl.19 Møte.Tor Rødset Bønn fra kl. 18
Ons 15.til Søn 19.
Møter Reidar Gamst
Bønn fra kl. 18 

Misjonsoffer til Spania. 
Ons 22. kl. 19 Bønn
Søn 26. kl.19.Delekveld Møte.Bønn fra kl. 18
Ons 29. kl. 19. Bønn
 
 
DESEMBER
Søn 3. kl. 19. Møte.Vidar Brautaset 
Bønn fra kl. 18
Ons 6. kl. 19 Bønn/Brødsbrytelse
Søn 10. kl. 19. Møte. Bønn fra kl. 18 MIsjonsoffer til Spania 
Ons 13. kl. 19. Bønn.
Søn 17. Møte.Delekveld
Bønn fra kl. 18
Ons 20. kl. 19. Bønn


 
 
 
 
VELKOMMEN
TIL BETANIA!
 
   


Preterismen -
et teologisk bakvendtland

 

Av Frøys Hindar

Det blåser en del nye lærdomsvær innover norsk kristenhet for tiden. Et av de underligste går under navnet preterismen. 

Denne læren snur opp ned på det meste av det vi tidligere har hørt forkynt om endetiden.

Sverre Kornmo, Emanuel Minos, Erling Strøm, Rein Seehus, Alf Kasborg eller hva de nå het alle disse som for bare noen tiår tilbake høstet almen anerkjennelse for sin innsikt i profetordet – de tok grundig feil alle sammen. 

De kan ikke ha skjønt noen verdens ting, for i følge de nye forståsegpåerne har vi her å gjøre med villfarne "dispensasjonalister" eller "futurister". Og tar ikke folk skrekken av slike skumle tilnavn, har tilhengerne av preterismen enda ett på lager - "darbyister". 

Hva mener jeg med at preterismen er et "teologisk bakvendtland"? Jo, at alt, eller i alle fall det meste, går an, bare en forstår seg på å "åndeliggjøre" Bibelens mange profetiske avsnitt. 

La oss se nærmere på noen av de uttalelsene preterismens forkjempere i Norge kommer med:

– De siste dager har vært og er over for nesten 2000 år siden. Vi lever nå i Kristi evige rike som ikke har noen ende.
Påstanden over gir null mening. Vi står på randen til en 3. verdenskrig med IS som halshugger kristne og står for uhyrlige overgrep der de kommer til makten, et Putin-Russland som rasler med sablene og fjernstyrer krig i Ukraina, et Nord-Korea som styres av en diktator som ifølge en avhopper er troende til å trykke på atomknappen dersom han føler seg nok truet, og så skulle vi alt leve i Kristi evige rike?

Ikke nok med at vi lever i Kristi evige rike, men "Vi lever nå i det fullkomne evige Kristi rike som Jesus kom for å etablere", heter det i samme skrivet. Forstå det den som kan – jeg gjør det ikke. 

Artikkelforfatteren gjør også et stort nummer av at det med uttrykket "de siste dager" menes begivenheter som finner sted fram til Jerusalems og templets ødeleggelse i år 70 e.Kr. Vi som lever i 2017 lever ikke i de siste dager, for de tok slutt i år 70 e.Kr, skal vi tro denne nyere teologiske ekspertisen. Så legges det ned mye arbeid i å henvise til vers i GT som alle skal bevise at "de siste dager" bare gjelder den gamle pakts Israel, og ikke hedningene eller menigheten, uten at alle disse skrifthenvisningene gjør en stort klokere enn før. 

Her er noen eksempler på hvordan skriftsteder blir forsøkt presset inn i en alt for trang og snever "åndeliggjort" fortolkningsramme: 

Jesaja 2,2: "Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det."

Dette verset er et glimrende eksempel på at profetordet både har en konkret og en åndelig side som begge to vil gå i oppfyllelse når den tid kommer. Den konkrete siden er at Jerusalem er den kommende verdenshovedstaden. Den åndelige er at byen vil bli tillagt stor autoritet og myndighet som regjeringssete for kongenes Konge og herrenes Herre – det vil være "høyt hevet over alle høyder", ikke i geografisk forstand, men i åndelig forstand. Men tanken om et framtidig gudsrike på vår nåværende jord er så uspiselig for representantene for preterismen at de i stedet for å bøye seg for den naturlige tolkningen av skriftstedet, straks åndeliggjør det til kun å gjelde "det Jerusalem som er der oppe", eller det som i Hebr 12,22 kalles "det himmelske Jerusalem". 

Den samme angsten for en konkret, jordisk oppfyllelse av Guds ord finner vi i forbindelse med uttrykket "Josafats dal", stedet der alle jordens folkeslag i følge Joel 3 skal samles til endelig dom. I og med at Endetiden alt er over i ca. år 70 e.Kr., passer ikke dette med dommen i Josafats dal inn i preteristenes fortolkningsmodell. Det peker alt for tydelig fram mot en framtidig begivenhet, en hendelse som ennå ikke har funnet sted. 

Hvordan løser man så dette problemet? Ved ganske enkelt å hoppe bukk over det, overse det. Eller som en representant for preterismen uttrykker det: "Heng deg ikke for mye opp i Josafats dal. Du må ha for øye at profetene så tingene i drømmer og som i gåter, 4 Mos 12,6-8. Det var menighetens tid Joel så." 

Du skal være ganske dyktig i bibelfortolkningens mange kunster for å kunne se menighetens tid i dette verset hos Joel 3,6: "For se, i de dager og på den tid jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkenene og delte min arv." 

Jeg skriver ikke dette for å henge ut en forkynner som jeg tidligere har hatt stor respekt for, men for å bevisstgjøre Guds folk på det som gjennom alle tider har vært et av menighetens viktigste oppdrag, "å stride for den tro som en gang ble overgitt de hellige", Judas v. 3. 

 

SYNSPUNKT


HYPER-NÅDEN- DEN NYE LANDEPLAGEN

Hyper- grace heter det på engelsk, det nye lærdomsværet som feier innover den norske kristenheten. 

Les mer HERPINSEN - PÅ VIKENDE FRONT LÆREMESSIG?

De skriver og sier de bare åpner for debatt, men Korsets seier(KS) markerer stadig sterkere at den bevegelsen de er talerør for, er på vikende front i forhold til Guds ord og til etiske retningslinjer som pinsebevegelsen tidligere stod for.

Et par eksempler fra nyere tid:

1. Oppslaget om "To sko", en stiftelse som retter arbeidet sitt mot kristne som er sepa-rert eller skilt. "

LES MER

 


Messias-troende pastor om Israel og Endetiden

Her er fullversjonen av artikkel i Det gode budskap, juni 2015

Les mer


THE MESSAGE- trenger vi den?

Under Pinsevennenes lederkonferanse 2015 henviste flere av forkynnerne til "The Message", et amerikansk forsøk på å aktualisere Bibelen ved å kle den i en moderne og tidsaktuell språkdrakt. Så langt er alt vel og bra. Men spørsmålet er: Trenger vi den?

Les mer

 

Lysgudstjenester 
er "in"

Men trenger vi egentlig hjelp av sansene våre?

Det er blitt populært å tenne lys. På kirkegårdene våre tennes det lys for å minnes kjære som er gått bort. I menighetene våre er det blitt et fast innslag- i alle fall i adventstida- at lys tennes. Det er få ting som griper oss så sterkt følelsesmessig som å se høytidsstemte barn bære tente lys forsiktig nedover midtgangen i forsamlingslokalet mens fedre og mødre og besteforeldre følger spent med. 

Les mer


Endetidens mennesker

Et apropos til tilbud om tivoli for de yngste under De frie evangeliske forsamlingers landsmøte 2014?

Her følger et utdrag av hva pinsehøvdingen Lewi Pethrus skriver i sine Samlade Skrifter:

Mange kirker har også de siste årene åpnet sine dører for et fornøyelsesliv som må være til stor skade for den levende troen hos deres medlemmer. Sport er på mange hold blitt akseptert selv når den drives på søndagen og holder ungdommen borte fra kirker og bedehus. Teater og kino er blitt ønsket velkommen i en del kristne forsamlinger på linje med forskjellig slags lek og moro. De som bærer ansvaret for det mener naturligvis at dette skal virke slik at medlemmene deres ikke forlater kirkene, og at de holdes bort fra fornøyelser som lokker dem ut i verden.
Men her tar man grundig feil.
Les mer

 

Våkn opp,
Guds folk!

Av Haakon Martinsen

Vi har sakset denne artikkelen fra sangevangelist Haakon Martinsens hjemmeside, Korsets vei. 

I skrivende stund, 21.01.14, blir jeg rystet i mitt indre over hvordan såkalte kristne ledere har åpnet seg for storhetstanken om å stå sammen for å bygge, gjøre seg et navn, sikre seg selv og gjøre Den Hellige Gud til en «ålreit» type som alle kan like.
Les mer 

 

Kjennskap eller kunnskap

Av Frøys Hindar

Jeg kan trygt si at jeg har en del kunnskap om det norske kongeparet, Sonja og Harald, men jeg ville snakke usant dersom jeg påstod at jeg kjente dem.
Uten sammenlikning for øvrig, men for å bruke dette som bilde: Mange har kunnskap om Gud, men det er så som så med kjennskapen!

Les mer


David Wilkerson

Forkynnelsen i Guds hus i dag 

Våger du å konfrontere deg selv med avdøde David Wilkersons tanker om forkynnelsen i mange moderne menigheter i dag? 

Ønsker du ingen forandring, men er tilfreds med situasjonen slik den er, bør du IKKE lese dette!

 Les mer


Om tåkelegging av
skriftsteder i Bibel 11 

Bibeloversettelsene våre former vårt bibelsyn mer enn vi kanskje er klar over. Mye positivt kan sies om Bibelselskapets nye oversettelse av 2011, men den har også sin slagside.

Les mer


Dagen og Den katolske kirke

Høsten 2012 har den kristne avisen Dagen slått opp mange artikler omkring Den katolske kirke og dens lære.

En kan jo undres over hva hensikten er med all denne informasjonsmengden.
Ønsker Dagen å påta seg rollen som brobygger mellom katolikker og protestanter i Norge? 

Her er et leserinnlegg i Dagen hvor dette spørsmålet reises.  

Du finner også en link til redaktør Sellbekks beroligende svar!

Spørsmål til avisen Dagen

Dagen svarer 


Les flere 
innlegg under SYNSPUNKT