-Det finnes ingen bakvei inn i himmelen!

– Jeg hatet Gud og ville ikke ha noe med ham å gjøre, fortalte Christian Finne innledningsvis under talen sin på Betania den 17. november. Han fortsatte med å si:
– Heldigvis ville Han ha med meg å gjøre!

Her er noen uttalelser som falt denne kvelden:
Evangeliet handler om Jesus og ikke så mye om oss. Det var Han som lette etter oss, og ikke vi som lette etter Ham.
Vi hører ofte det blir sagt til syndere: Du er god nok! Hvis du er god nok, da trenger du vel ikke å bli frelst?
Gud har ingen bakvei inn i himmelen for deg- Jesus er sannheten, veien og livet.
Frelsen blir ofte gjort til en følelsessak, men det er når Guds ånd åpenbarer Ordet for våre hjerter, det er da vi kjenner at vi er frelst.
Omvendelse er å skifte retning. Det nytter ikke å si at du har omvendt deg hvis du går i den samme retningen som før.
Vi leker ikke menighet- vi er her fordi vi forstår det er alvor.
Jeg tok ikke imot Jesus i hjertet- jeg fikk et nytt hjerte!
Nåden forstår vi ikke før vi forstår at vi har fortjent å gå fortapt!
Det er noe som er i orden i mitt liv, og det er frelsen, for det er Han som har ordnet den!

Ønsker du å lytte til denne og liknende taler, så finner du dem under TALER øverst på menylinjen.