Et flertall av DFEFs forsamlinger valgte 3-årig prøveordning med Pinsebevegelsen

Så er det altså skjedd det en del av oss håpet ikke skulle skje: Med stort flertall gikk årets landsmøte på Solstrand den 12. juli inn for en treårig prøveordning med tilknytning til pinsebevegelsen.

Av Frøys Hindar
Jeg ser at en avis som Dagen mener det nå er vedtatt at DFEF skal bli en del av pinsebevegelsen. Da har avisen misforstått vedtaket. De forsamlingene innen De frie som ønsker et tettere samarbeid med pinsebevegelsen, eventuelt en framtidig sammenslåing, får nå anledning til å prøve ut en slik ordning over en periode på tre år.
De forsamlingene som ikke ønsker en slik tilknytning, fortsetter virksomheten som før som frittstående frie evangeliske forsamlinger. 
DFEF som bevegelse går ikke inn under denne prøveordningen, selv om for eksempel Dagen hevder det: Under De Frie Evangeliske Forsamlinger sitt landsmøte på Lindesnes i Vest-Agder vart det vedteke at rørsla som har røter til slutten av 1800-talet, skal bli ein del av pinserørsla. 
MHUs leder blir intervjuet av samme avis hvor han bl.a. sier:  Dette har vi jobba med periodevis sidan år 2000. Det har ikkje gått fort. Hadde det gått saktare hadde det stoppa heilt opp, sa misjons- og hjemmesekretær Kjell Ohldieck til landsmøtet i forkant av avrøystinga.
Her slapp nok Ohldieck «katta ut av sekken». Han bekrefter det inntrykket vi lenge har hatt av at en sammenslåing med pinsebevegelsen har vært en hovedsak for MHUs leder sammen med resten av utvalget i snart 20 år. Med en slik agenda er det ikke rart at DFEF gradvis er blitt avviklet og «demontert» bit for bit de siste 20 årene. 
Den samme Ohldieck understreker at en av grunnene til at man ønsker en slik sammenslåing velkommen, er behovet for å stå sammen (les: med pinsevennene) i samlivsetiske spørsmål.
Presset er stort på frikyrkjelegheita, spesielt i samlivsetiske spørsmål. Eg treng nokon å stå saman med og eg trur at vi er betre saman, sa Ohldieck, og spelte på temaet for årets sommarstemne, som er «Betre saman».
Uten å gå i detaljer er det helt klart at pinsebevegelsen ikke har et helhetlig syn på samlivsetiske spørsmål. Teologisk refleksjonsgruppe har nylig avgitt en innstilling eller gitt et råd mht skilsmisse og gjengifte som skaper stor debatt i sosiale media. Meningene er delte når det gjelder synet på homofili. Et homofilt nettverk er etablert innen pinsen som sikkert ønsker å drive  lobbyvirksomhet for sitt syn osv. 
Så spørsmålet reiser seg: Hvilken fraksjon innen pinsebevegelsen skal vi stå sammen med i samlivsetiske spørsmål? Jeg tror faktisk  DFEF klarer å manøvrere seg like godt gjennom slike farefulle og vanskelige farvann enten man seiler utenfor pinsebevegelsen eller befinner  seg innenfor. Dessuten har vi jo Bibelen som kompass, har vi ikke det?
Selve debatten under landsmøtet 12.juli  kunne neppe forandre så mye på utfallet da deltakerne stilte med bunden mandat fra sine menigheter. Pga dødsfall i nær familie akkurat denne dagen i Trondheim var jeg forhindret fra å være til stede, men når jeg ser på avisbilder fra landsmøtet, slår det meg at mange eldre ser bekymret ut, mens de yngre jubler.
En liten parallell kanskje til da det andre templet ble bygd etter landflyktigheten i Babel? De eldre gråt fordi de jo med egne øyne hadde sett Salomos tempel og den herligheten dette hadde. De syntes det nye templet virket stakkarslig i sammenlikning.
Det er en del eldre blant oss i dag som også gråter over den utviklingen som har skjedd innen De frie. Disse har åndelig forstand nok til å forstå vedtaket den 12.juli ikke var et seiersvedtak i Guds rike, men snarere det motsatte, fordi det splitter den frie bevegelse i landet vårt. 
Nå hadde nok de yngre også følge av en hel del av den eldre generasjon. Ellers kunne nok ikke resultatet blitt så overveldende i favør av sammenslåing etter en 3-årig prøveordning.
Da blir det dessverre en tid framover hvor man slikker sine sår og prøve å samordne kreftene i det som blir en ny hverdag for DFEF i et nytt kirkelandskap i landet vårt. Og bare for å gjenta meg selv til det kjedsommelige:
DFEF som bevegelse flytter ikke over til pinsen, det er det eventuelt flertallet av tidligere frie evangeliske forsamlinger som gjør.  Splittelsen er dessverre alt et faktum, og den frie bevegelse er blitt kraftig minimert. 
Etter prøveordningen er over, får vi håpe og tro at flere av de forsamlingene som nå forlater oss, vender tilbake og sier:
Borte bra, hjemme best!
Bildeteksten over: Det stemmes!
Foto: Korsets seier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *