Jan Hoholm: Ta steinen bort!

Søndag 21. februar 2021 hadde vi besøk av lederen for Aksjon for Håp, Jan Hoholm, på Betania. Aksjon for Håp er en tverrkirkelig misjonsstiftelse som driver evangelisering og humanitært hjelpearbeid i Øst-Europa, og da spesielt i Ukraina og Ungarn.
Hoholm hentet teksten sin fra Johannes evangelium, kapittel 11. På spørsmål fra Jesus om Martha trodde at broren Lasarus ville bli vakt til live igjen, viste det seg at Martha hadde en sterk framtidstro, mens det stod dårligere til med troen på at Jesus kunne gjøre noe i nåtiden: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.
Jesus var ikke helt fornøyd med svaret, og påpekte at han ikke bare var oppstandelsen og livet, men at han også er det. Mange dyrker fortidens Gud og er veldig klare på hva Gud gjorde før i tiden. Men vår Herre er Jahve, et navn som betyr Jeg er.
Martha hadde allikevel et lite håp om at Gud kunne gripe inn og reise opp Lasarus fra de døde: Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Det kan virke som om Marthas tro forflytter seg fortiden til nåtiden: Jeg tror at du ER Messias Guds Sønn, Joh 11, 27.

Før Lasarus kunne bli oppreist fra de døde, måtte steinen veltes fra graven. Hoholm gav flere eksempler på steiner som hindrer Gud fra å utføre mirakler i våre liv: Det kan være steiner vi ikke vil gi slipp på, såre følelser, antipati og bitterhet. I Ungarn er det ikke sjelden at romfolket må løses fra demoniske krefter pga kontakt med okkulte ting. Baksnakkelse kan være en annen stein som hindrer utløsning av Guds kraft i våre liv. Lyv ikke  hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, Kol 3:19.

Hoholms budskap på Betania denne kvelden munnet ut i en sterk appell om å få slike hindringer fjernet i våre liv: Ta steinen bort!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *